fbpx

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • Parę słów o nas

Akademia nauczania

Rok 2011, Malbork. Głowy pełne pomysłów, połączone siły, motywacja i dużo pasji. To wszystko sprawiło, że powstała Akademia Nauczania.


Od początku zależało nam na stworzeniu miejsca, które stanie się przestrzenią dla rozwoju mieszkańców naszego miasta oraz okolic. Miejsca, w którym udzielane będzie kompleksowe wsparcie na wielu płaszczyznach i dla różnych grup społecznych. W trakcie wytyczania kierunku pracy naszej firmy, uwagę skierowaliśmy na kilka sektorów:

 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych,
 • wsparcie merytoryczne (kursy, szkolenia) podwyższające kwalifikacje zawodowe,
 • działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • szkolnictwo wyższe.


Stale wdrażamy projekty umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. Koordynujemy działania wspierające przedsiębiorców oraz osoby, które dopiero planują założenie swojej działalności. Stanowimy pośrednictwo pracy, zależy nam na aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Działamy holistycznie, udzielamy wsparcia zawodowego, prawnego, a także psychologicznego.

Nasza historia
Wpis do bazy wypoczynku
2021
Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego
2021
Założenie działu promocji i marketingu
2020
Wpis do rejestru agencji zatrudnienia
2017
Współpraca z Uczelniami
2016
Założenie szkoły językowej
2015
Powołanie Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
2014
Założenie Akademii Nauczania
2011
32  mln zł
Łączna wartość projektów
72
Liczba kierunków
studiów
3146
Liczba uczestników projektów

Kolejnym etapem rozwoju Akademii Nauczania było powołanie do życia Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w 2014 roku. Nasz zespół powiększył się i w krótkim czasie zaczęliśmy działać na szerszą skalę.


Bardzo często to Wy byliście i nadal jesteście inspiracją i motywacją do tworzenia nowych programów i warsztatów. Odpowiadamy na realne potrzeby ludzi. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Szkoła Główna Krajowa), dzięki czemu w ofercie naszej placówki znajdują się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.

Utworzyliśmy także sekcję warsztatów i zajęć dla dzieci oraz młodzieży, które wszechstronnie wspierają ich rozwój. Stworzyliśmy szkołę językową, w ramach której prowadzimy regularne nauczanie języków obcych oraz zajęcia konwersacyjne.


Za naszymi działaniami stoją ludzie. To my odbieramy Państwa telefony, odpisujemy na wiadomości, wychodzimy naprzeciw potrzebom i udzielamy wsparcia. Zależy nam, aby nasza współpraca przebiegała na jak najwyższym poziomie, dlatego stale się rozwijamy i dostosowujemy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości.


Akademia Nauczania
jest niepubliczną placówką oświatową, agencją zatrudnienia wpisaną w WUP w Gdańsku, instytucją szkoleniową wpisaną w RIS. Akademia prowadzona jest w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna.

Współpraca


Prowadzimy współpracę z wieloma instytucjami m.in.:

 • PUP w Malborku
 • PUP w Sztumie
 • Starostwem Powiatowym w Malborku
 • LGD Krainą Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu
 • Żuławską Lokalną Grupą Działania
 • SORW w Malborku
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku oraz Toruniu