Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Akademii Nauczania są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Akademii Nauczania, pod warunkiem nie naruszania w żadnym stopniu praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Akademii Nauczania. Żadna część serwisów nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, przesyłana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Akademii Nauczania. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Akademii Nauczania użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

 

Gromadzenie danych

Akademia Nauczania szanuje prawo użytkowników do prywatności. Witryna internetowa Akademii Nauczania nie służy zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny, ankietę lub zapisując się na newsletter prowadzony przez Akademię Nauczania). Akademia Nauczania zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi – oznacza to, że uzyskane dane pod żadnym pozorem nikomu nie są udostępniane.

 

Mechanizm Cookies w serwisie Akademii Nauczania

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Akademii Nauczania nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Niepożądane treści

W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści naganne moralnie i uważane powszechnie za nieetyczne.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis Akademii Nauczania zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Akademii Nauczania.

 

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.