fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

„Zostań zawodowcem” – staże/praktyki dla uczniów ZSP3/ZSP4 - Malbork

Informacje dla pracodawców:

Regulamin organizacji staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik elektronik, technik awionik, monter-elektronik, technik mechanik lotniczy, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz:

Zaproszenie na organizację staży/praktyk- termin przedłużony do 31.05.2017

18 kwietnia 2017 markymalb Zapytania ofertowe


PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. jako Partner i Powiat Malborski jako Lider projektu zapraszają do składania ofert na organizację staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik elektronik, technik awionik, monter-elektronik, technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, technik mechanik na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, tczewskiego, elbląskiego, grudziądzkiego, starogardzkiego, gdańskiego, Miasta Gdańsk, Miasta Gdynia, oraz Miasta Sopot w ramach projektu pt. „Zostań ZAWODOWCEM”.

Nazwa i adres realizatora, dane lidera projektu, postanowienia ogólne:
• PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J., ul .Włościańska 2, 82-200 Malbork, oddział ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork
• Nazwa i adres Lidera projektu: Powiat Malborski, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
Projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” nr RPPM.03.03.01-22-0022/16, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej.

Załącznik_nr_7_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP4 -doc
Załącznik_nr_7_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP4 – pdf
Zał. 4 Program dla zawodu kucharz
Zał. 4 Program dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Zał. 4 Program dla zawodu monter elektronik
Zał. 4 Program dla zawodu technik elektronik
Zał. 4 Program dla zawodu technik mechanik
Zał. 4 Program dla zawodu technik mechanik lotniczy
Zał. 4 PROGRAM dla zawodu_technik awionikRegulamin organizacji staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, oraz technik obsługi turystycznej:

Zaproszenie na organizację staży/praktyk- termin przedłużony do 31.05.2017

18 kwietnia 2017 markymalb Zapytania ofertowe
PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. jako Partner i Powiat Malborski jako Lider projektu zapraszają do składania ofert na organizację staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, tczewskiego, elbląskiego, grudziądzkiego, starogardzkiego, gdańskiego, Miasta Gdańsk, Miasta Gdynia, oraz Miasta Sopot w ramach projektu pt. „Zostań ZAWODOWCEM”.

Nazwa i adres realizatora, dane lidera projektu, postanowienia ogólne:
• PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J., ul .Włościańska 2, 82-200 Malbork, oddział ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork
• Nazwa i adres Lidera projektu: Powiat Malborski, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
Projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” nr RPPM.03.03.01-22-0022/16, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej.

Załącznik_nr_8_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP3 – doc

Załącznik_nr_8_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP3 – pdf
Zał. 4 Program stażu – technik informatyk
zał. 4 Program stażu technik hotelarstwa
zał. 4 Program stażu technik logistyk
Zał. 4 Program stażu -technik spedytor
zał. 4 Program stażu-Technik obsługi turystycznej
Zał. 4 Program stażu-technik żywienia i usług gastronomicznych
Załącznik_nr_4_Dziennik_stażu_lub_praktyk – doc
Załącznik_nr_4_Dziennik_stażu_lub_praktyk – pdf


Dokumenty rozliczeniowe dla pracodawcy:


Załącznik_nr_14_Oswiadczenie_o_kosztach_BHP
Załącznik_nr_13_Oswiadczenie_o_kosztach_odbycia_stazu
Załącznik_nr_12_Oswiadczenie_personelu_projektu
Załącznik_nr_11_Oswiadczenie_wynagrodzenie
Załącznik_nr_10_Oswiadczenie_dodatek


Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków - wzór umowy na 2021 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków - wzór umowy na 2022 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków - aktualna wersja umowy na 2023 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - wzór umowy na 2021 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - wzór umowy na 2022 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - aktualna wersja umowy na 2023 rokInformacje dla uczniów:

Dokumenty w formacie PDF:

Załaczniki_nr_2_Opinia_o_stażyście_Praktykancie
Załącznik_nr_9_Konto-bankowe
Regulamin organizacji stażu, praktyki
Załącznik_nr_4_Dziennik_stażu_lub_praktyk
Załącznik_nr_3_lista_obecności
Załącznik_nr_5_Zestawienie_przejazdów

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków - wzór umowy na 2021 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków wzór umowy na 2022 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków - aktualna wersja umowy na 2023 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - wzór umowy na 2021 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków -  wzór umowy na 2022 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - aktualna wersja umowy na 2023 rok


Dokumenty w formacie WORD:


Załącznik_nr_9_Konto-bankowe
Regulamin organizacji stażu, praktyki
Załącznik_nr_6_Standardy_realizacji_wsparcia
Załącznik_nr_4_Dziennik_stażu_lub_praktyk
Załącznik_nr_3_lista_obecności
Załaczniki_nr_2_Opinia_o_stażyście_Praktykancie
Załącznik_nr_5_Zestawienie_przejazdów

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków wzór umowy na 2021 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - wzór umowy na 2021 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków - wzór umowy na 2022 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - wzór umowy na 2022 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków - aktualna wersja umowy na 2023 rok

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków - aktualna wersja umowy na 2023 rok

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania