fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Czas na nowe kwalifikacje - zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Nauka jazdy z zakresu odpowiednio kat. C (pojazdy o DMC pow. 3,5t), kat. CE (przyczepa).

24 stycznia 2020, markymalb


Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Nauka jazdy z zakresu odpowiednio kat. B (pojazdy o DMC do 3,5 t), kat. C (pojazdy o DMC pow. 3,5t), kat. CE (przyczepa).


21 stycznia 2020, akademia

Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Nauka jazdy z zakresu odpowiednio kat. B (pojazdy o DMC do 3,5 t), kat. C (pojazdy o DMC pow. 3,5t), kat. CE (przyczepa).


Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Nauka jazdy z zakresu odpowiednio kat. B”.


21 października 2019, akademia


Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Nauka jazdy z zakresu odpowiednio kat. B (pojazdy o DMC do 3,5 t), kat. C (pojazdy o DMC pow. 3,5t), kat. CE (przyczepa), kat. D (autobus)”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Czas na nowe kwalifikacje”

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Pełna treść dokumentu:


Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Nauka jazdy z zakresu odpowiednio kat. B”.


15 października 2019, akademia


Zaproszenie do składania ofert – ANULOWANE

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Nauka jazdy z zakresu odpowiednio kat. B (pojazdy o DMC do 3,5 t), kat. C (pojazdy o DMC pow. 3,5t), kat. CE (przyczepa), kat. D (autobus)”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Czas na nowe kwalifikacje”

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Pełna treść dokumentu:


Zaproszenie do składania ofert Świadczenie usługi szkoleniowej

pn. „Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”


5 czerwca 2019, akademia


Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Czas na nowe kwalifikacje”

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne

  1. Niniejsze postępowanie wynika z potrzeby rozeznania rynku w zakresie szkolenia „Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”

Pełna treść zaproszenia:


Szkolenie „Stylizacja paznokci ze stylizacja rzęs (metoda 1:1)”


17 grudnia 2018, markymalb


Szkolenie „Marketing i zarządzanie”


17 grudnia 2018, markymalb


Szkolenie „Księgowość”


14 grudnia 2018, markymalbKurs „Stylizacja paznokci ze stylizacja rzęs (metoda 1:1)”


7 grudnia 2018, markymalb


Kurs stylizacji paznokci


7 grudnia 2018, markymalb

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania