fbpx

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
  • Test poziomujący

Kursy językowe
Test poziomujący j. angielski

Sprawdź swój poziom języka - wypełnij szybki test poziomujący online

Test zweryfikuje Twoje umiejętności językowe pod kątem stopnia zaawansowania. Jego wynik wraz ze wskazaniem poziomu, na którym aktualnie się znajdujesz, zostanie odesłany na Twoją skrzynkę mailową. Po zakończeniu testu, wybór odpowiedniego dla Ciebie kursu nie będzie stanowić problemu.

Please type your full name.
Invalid email address.
Nieprawidłowe dane

Zaznacz właściwe odpowiedzi i prześlij test.

1. I __________ from Russia.

Nieprawidłowe dane

2. This is my friend. __________ name is Steven.

Nieprawidłowe dane

3. Robert is ____________ .

Nieprawidłowe dane

4. My sister is ________ doctor.

Nieprawidłowe dane

5. _______________ 18 chairs in the classroom.

Nieprawidłowe dane

6. Tom _____________ comedies.

Nieprawidłowe dane

7. Sorry, I can't talk. I _____________ right now.

Nieprawidłowe dane

8. She ______________ at work yesterday.

Nieprawidłowe dane

9. I ____________ the film last night.

Nieprawidłowe dane

10. _____________ a cup of coffee? No, thank you.

Nieprawidłowe dane

11. The kitchen is ______________ than the bathroom.

Nieprawidłowe dane

12. The car is very old. We're going ___________ a new car soon.

Nieprawidłowe dane

13. Mary is a vegetarian. She ____________ meat.

Nieprawidłowe dane

14. There aren't _____________ buses late in the evening.

Nieprawidłowe dane

15. The car park is ____________ to the church.

Nieprawidłowe dane

16. Jenny __________ shopping every day.

Nieprawidłowe dane

17. They ____________ in the park when it started to rain heavily.

Nieprawidłowe dane

18. ____________ seen a real elephant before?

Nieprawidłowe dane

19. We've been friends _________ many years.

Nieprawidłowe dane

20. You __________ pay for the tickets. They're free.

Nieprawidłowe dane

21. Jeff was ill last week and he ________ meet us.

Nieprawidłowe dane

22. These are the photos ________ I took on holiday.

Nieprawidłowe dane

23. We'll stay at home if it __________ this afternoon.

Nieprawidłowe dane

24. He doesn't smoke now, but he ____________ a lot when he was young.

Nieprawidłowe dane

25. Joey plays basketball _____________ anyone else I know.

Nieprawidłowe dane

26. I promise I ______________ you as soon as I've finished watching this program.

Nieprawidłowe dane

27. This city _________ by lots of tourists during the summer.

Nieprawidłowe dane

28. He said that his friends _________ to speak to him after they lost the football match.

Nieprawidłowe dane

29. How about __________ to the theatre tomorrow?

Nieprawidłowe dane

30. Excuse me, can you _________ me the way to the train station, please?

Nieprawidłowe dane

31. I wasn't interested in the concert very much. _____________ .

Nieprawidłowe dane

32. Take a wooly hat, __________ you might get very cold outside.

Nieprawidłowe dane

33. ____________ this great book and I can't wait to see how it ends.

Nieprawidłowe dane

34. What I like more than anything else ___________ at weekends.

Nieprawidłowe dane

35. She _____________ for her hamster for three days when she finally found it in the attic.

Nieprawidłowe dane

36. We won't catch the train ____________ we leave home now! Please hurry up!

Nieprawidłowe dane

37. If I hadn't replied to your email, I _____________ here with you now.

Nieprawidłowe dane

38. Do you think you _____________ with my mobile phone soon? I need to make a call.

Nieprawidłowe dane

39. I don't remember mentioning _____________ dinner together tonight.

Nieprawidłowe dane

40. Was it Captain Cook _______________ New Zealand?

Nieprawidłowe dane

41. You may not like the cold weather here, but you'll have to _____________. I'm afraid.

Nieprawidłowe dane

42. It's freezing outside so you should ___________ on a warm jacket.

Nieprawidłowe dane

43. Paul will look __________ our cats while we're on holiday.

Nieprawidłowe dane

44. She __________ a lot of her free time watching TV.

Nieprawidłowe dane

45. Hello, this is Simon. Could I _________ to Jane, please?

Nieprawidłowe dane

46. They're coming to our house _________ Saturday.

Nieprawidłowe dane

47. I think it's very easy to _________ debt these days.

Nieprawidłowe dane

48. Come on! Quick! Let's get _____________ !

Nieprawidłowe dane

49. I phoned her __________ I heard the news.

Nieprawidłowe dane

50. I feel very ___________ . I'm going to go to bed!

Nieprawidłowe dane