• Oferta szkoleń
  dla rad pedagogicznych

Szkolenia
Dla rad pedagogicznych

Nadążając za zmianami w prawie oświatowym, oferujemy Państwu szkolenia odpowiadające na pytania i potrzeby z jakimi borykają się na co dzień pracownicy oświaty.

Każde nasze szkolenie ma na celu wsparcie Państwa w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia.

Jako partner dwóch Uczelni oferujemy Państwu blisko 50 kierunków studiów wyższych nadających kwalifikacje, według programów zgodnych z przepisami prawa. Wszystkie kierunki uwzględniają wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipa 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich.


Szkolenia dla rad pedagogicznych
Oferta tematów

 • Indywidualizacja pracy z uczniem jako obowiązek każdego nauczyciela.
 • Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb ucznia.
 • Strategie uczenia się i preferencje ucznia.
 • Organizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej – zakres obowiązków szkoły.
 • Jak wykorzystywać elementy oceniania kształtującego w celu motywowania ucznia do pracy.
 • Aktywizujące metody nauczania – metoda FL.
 • TIK jako narzędzie pracy nowoczesnego nauczyciela.
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu języków obcych.
 • Jak stymulować kreatywność i samodzielność ucznia.
 • Kreatywność – ważna kompetencja ucznia.
 • Jak rozwijać kompetencje matematyczne ucznia.
 • Ja mówię, a Ty nie słyszysz … skuteczna komunikacja uczeń nauczyciel.
 • Informacja zwrotna ważnym narzędziem pracy nauczyciela.
 • Wzmocnienie i motywacja kluczem do sukcesu edukacyjnego.
 • Jak zwiększyć efektywność zapamiętywania (wstęp do wykorzystania mnemotechnik).
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Zakoduj swojego ucznia czyli wykorzystanie kodowania jako elementu motywującego i rozwijającego ucznia.
 • Kreatywność, innowacyjność i współpraca w grupie jako elementy niezbędne na nowoczesnym rynku pracy.
 • Jak uświadamiać uczniom potencjał rynku edukacyjnego i wynikające z niego korzyści.
 • Metoda projektu – ciekawy sposób na wdrożenie ucznia do samodzielności.
 • Nauczyciel odkrywcą talentu ucznia dla potrzeb nowoczesnego rynku pracy.
 • Metody aktywizujące uczniów w procesie nauczania.
 • Metody nauczania z elementami biblioterapii oraz ścieżki miedzy przedmiotowe.
 • Metody i sposoby zachęcania uczniów do czytania.
 • Trener edukacji ekologicznej w zakresie dendrologii (wiek dzieci 4-10).
 • Wspomaganie placówek oświatowych, badanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych, pracy w grupie... .
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym uczniem oraz z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 • Indywidualny program terapeutyczno – edukacyjny – IPET.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Terapia ręki w pracy nauczyciela – warsztaty.
 • Rewalidacja i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu i szkole.
 • Narzędzia diagnostyczne w przedszkolu i szkole.
 • Uczenie się i rozwój dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dysleksja, adhd, zaburzenia integracji sensorycznej.
 • Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – podejście behawioralne.
 • 2 godziny 960 zł
  4 godziny 1 650 zł
  5 godzin 1 900 zł
  6 godzin 2 350 zł
  8 godzin 3 100 zł
  10 godzin 3 600 zł
  12 godzin 4 000 zł
  15 godzin 4 500 zł

Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).

Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form i metod szkolenia:

 1. Metoda warsztatowa do 14 osób.
 2. Metoda wykładowa do 25 osób.
 3. Metoda on-line.

Istnieje możliwość organizacji szkoleń w siedzibie oferenta.


W naszej kadrze między innymi:
 • Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych, oligofrenopedagog, logopeda, diagnosta i terapeuta psychologiczny;
 • Diagnosta placówek oświatowych;
 • Trener umiejętności interpersonalnych, doradca zawodowy;
 • Trener kreatywności fundacji Destination Imagination;
 • Trenerzy szkoleń oświatowych.

Skontaktuj się z nami:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy:

ul. Bartosza Wojciecha Głowackiego 111
82-200 Malbork

Skuteczny rozwój
Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?
Zgadzam się na Warunki korzystania
Zgadzam się na Warunki korzystania
Zgadzam się na Warunki korzystania

607 665 818
Sekretariat (fundusze UE)

601 660 255
Studia

605 105 582
Zajęcia językowe

601 660 255
Warsztaty

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00
2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Akademia Nauczania, P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.
Projekt i realizacja: Studio 113