fbpx
 • Oferta szkoleń
  dla rad pedagogicznych

Szkolenia
Dla rad pedagogicznych

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy ofertę szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich.
Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej lub wykładowej - w zależności od tematu i liczby uczestników- w blokach 2-5 godzinnych.
Możliwa jest realizacja w formie szkolenia rady pedagogicznej w siedzibie placówki zamawiającej, w budynku Akademii Nauczania, w formie szkoleń wyjazdowych lub on-line.
Scenariusz zajęć jest przygotowywany pod indywidualne potrzeby zamawiającego.
Podana lista tematów szkoleń jest przykładowa, ofertę dostosowujemy na bieżąco do indywidualnych zamówień.
Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia.

Zapraszamy również na specjalnie dla pedagogów stworzony fanpage Akademia Pedagoga
w Malborku:
https://www.facebook.com/Akademia-Pedagoga-w-Malborku-103379104811995


Szkolenia dla rad pedagogicznych
Oferta tematów

 • Nauczyciel w wirtualnym świecie.
 • Prowadzenie zajęć online (Youtube, webinaria).
 • Obsługa aplikacji Microsoft Teams.
 • Obsługa aplikacji Zoom Video Communications.
 • Rola wychowawcy w kontekście pracy z uczniem i rodzicem w sytuacji kryzysowej.
 • Indywidualizacja w świetle nauczania zdalnego - nauczyciel jako wsparcie procesu edukacyjnego.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem jako obowiązek każdego nauczyciela.
 • Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb ucznia.
 • Strategie uczenia się i preferencje ucznia. Jak stymulować kreatywność i samodzielność ucznia.
 • Kreatywność – ważna kompetencja ucznia.
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Zakoduj swojego ucznia, czyli wykorzystanie kodowania jako elementu motywującego i rozwijającego ucznia.
 • Kreatywność, innowacyjność i współpraca w grupie jako elementy niezbędne na nowoczesnym rynku pracy.
 • Jak uświadomić uczniom potencjał rynku edukacyjnego i wynikające z niego korzyści.
 • Wzmocnienie i motywacja kluczem do sukcesu edukacyjnego.
 • Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie dydaktycznym.
 • Jak zwiększyć efektywność zapamiętywania (wstęp do wykorzystania mnemotechnik).
 • Aktywizujące metody nauczania - metoda FL.
 • Jak wykorzystywać elementy oceniania kształtującego w celu motywowania ucznia do pracy.
 • TIK jako narzędzie pracy nowoczesnego nauczyciela.
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu języków obcych.
 • Jak rozwijać kompetencje matematyczne ucznia.
 • Matematyka na odległość - jak to zrobić? Jak rozwijać kompetencje językowe ucznia?
 • Organizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej - zakres obowiązków szkoły.
 • Nauczyciel odkrywcą talentu ucznia dla potrzeb nowoczesnego rynku pracy.
 • Metoda projektu- ciekawy sposób na wdrożenie ucznia do samodzielności.
 • Ja mówię a Ty mnie słyszysz... skuteczna komunikacja uczeń - nauczyciel.
 • Informacja zwrotna ważnym narzędziem pracy nauczyciela.
 • Indywidualny program terapeutyczny- edukacyjny - IPET.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Terapia ręki w pracy nauczyciela- warsztaty.
 • Rewalidacja i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w przedszkolu i szkole.
 • Narzędzia diagnostyczne w przedszkolu i szkole. Uczenie się i rozwój dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dysleksja, adhd, zaburzenia integracji sensorycznej.
 • Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - podejście behawioralne.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego - organizacja pracy z dzieckiem i działania terapeutyczne.
 • Sposób na trudne zachowania u dziecka - metoda pracy z dzieckiem "niegrzecznym".
 • Metody nauczania z elementami biblioterapii oraz ścieżki między przedmiotowe.
 • Metody i sposoby zachęcania uczniów do czytania.
 • Trener edukacji ekologicznej w zakresie dendrologii (wiek 4-10).
 • Wspomaganie placówek oświatowych, badanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych, pracy w grupie.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym uczniem oraz z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
Cennik

Standardowy czas szkolenia wynosi od 2 do 4 godzin dydaktycznych. Koszt szkolenia warunkuje czas trwania szkolenia oraz miejsce jego organizacji.

Warsztaty 10-15 osób 80-140 zł/os.
Szkolenia dla rad pedagogicznych w miejscu ich pracy 1000-2000 zł
Szkolenia wyjazdowe (w miejscu organizowanym przez zamawiającego) 1500-3000 zł
Szkolenia wyjazdowe realizowane przez Akademię Pedagoga cena do uzgodnienia

W naszej kadrze między innymi:
 • Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych, oligofrenopedagog, logopeda, diagnosta i terapeuta psychologiczny;
 • Diagnosta placówek oświatowych;
 • Trener umiejętności interpersonalnych, doradca zawodowy;
 • Trener kreatywności fundacji Destination Imagination;
 • Trenerzy szkoleń oświatowych.

Skontaktuj się z nami:
Zapraszamy:

ul. Bartosza Wojciecha Głowackiego 111
82-200 Malbork

Skuteczny rozwój
Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?
Zgadzam się na Warunki korzystania
Zgadzam się na Warunki korzystania
Zgadzam się na Warunki korzystania

607 665 818
Sekretariat (fundusze UE)

601 660 255
Studia

605 105 582
Zajęcia językowe


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Akademia Nauczania, P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.

Projekt i realizacja: Studio 113