fbpx

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • Elastyczne formy kształcenia

  Rekrutacja 2023/24 otwarta
 • Bogaty wybór kierunków

 • Stypendia i zniżki

O NAS

Jeśli szukasz miejsca, które łączy doświadczenie renomowanych uczelni
z nowoczesnym podejściem do edukacji, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki. Od 2016 roku jesteśmy Filią warszawskiej Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych oraz Szkoły Głównej Krajowej, a od 2022 roku także Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Oferujemy bogatą ofertę niestacjonarnych studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie nowoczesnych programów studiów, które odpowiadają na współczesne wyzwania i potrzeby rynku pracy. Dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową oraz praktykami z wielu dziedzin nauki, przekazujemy naszym Studentom aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności zawodowe.

OFERTA

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór kierunków oraz specjalności z wielu obszarów. Prowadzimy zapisy na takie kierunki studiów jak: psychologia, pedagogika, administracja, bezpieczeństwo narodowe czy zarządzanie. Dzięki studiom w naszej Filii uzyskasz kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś świeżo po maturze, pragniesz zmienić kierunek swojej kariery czy podnosić swoje kwalifikacje, nasza Filia ma do zaoferowania odpowiednią ścieżkę rozwoju. Ponadto, dążymy do zapewnienia elastycznego podejścia do edukacji, dlatego wiele naszych kierunków studiów realizujemy w formie zdalnej, wykorzystując nowoczesne technologie e-learningowe. Dzięki temu Studenci mogą dostosować naukę do swojego indywidualnego harmonogramu oraz uczyć się z dowolnego miejsca.

STYPENDIA STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE

Uczelnie z którymi współpracujemy oferują wspracie materialnego dla Studentów studiów licencjackich oraz magisterskich na każdym etapie nauki: 

 • stypendium socjalne,
 • zapomoga,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o stypendiach:

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu: 
https://naukistosowane.edu.pl/stypendia/

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie:
https://wsnp.edu.pl/stypendia/

Szkoła Główna Krajowa w Warszawie:

https://sgk.edu.pl/stypendia/

ZNIŻKI STUDIA PODYPLOMOWE

Dla Absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP), Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) i Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu  obowiązuje zniżka w wysokości:

 • 20% czesnego na każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,

Studenci, którzy zapisują się jednocześnie na dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżka w wysokości:

 •  50% czesnego na tańszy kierunek studiów.

NOWOCZESNE FORMY KSZTAŁCENIA

Oferowane przez nas studia prowadzone są
z wykorzystaniem nowoczesnych metody kształcenia na odległość, które pozwalają dostosować czas nauki do indywidualnych potrzeb naszych Studentów. Metoda 'RealTime Online' - wykłady z transmisją online na żywo, pozwala Studentom uczestniczyć
w zajęciach z dowolnego miejsca. Wiele spraw załatwisz bez przyjeżdżania do naszej Filii czy siedziby uczelni, dzięki interakatywnym platformom: e- dziekanat, e-konsulatacje z wykładowacami , e-nauka platforma learningowa oraz e-archiwum wykładów.

AKADEMIA
W LICZBACH

Lat
doświadczenia
7
Wykształconych
Absolwentów
696

Kierunki studiów
wyższych

9

Kierunki studiów
podyplomowaych

65

WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIAMI

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA                    

PEDAGOGIKA MAGISTER KIERUNKI:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
PEDAGOGIKA LICENCJAT KIERUNKI
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WROCŁAW

LICENCJAT KIERUNKI:
 • Administracja, specjalności:
  • Administracja 
   rządowa i samorządowa
  • Administracja celno- skarbowa
 • Bezpieczeństwo narodowe, specjalności:
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
  • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi
 • Politologia, specjalizacje: 
  • Dyplomacja i polityka międzynarodowa
  • Dziennikarstwo
 • Zarządzanie, specjalności:
  • Zarządzanie w biznesie i w administracji
  • Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi
MAGISTER UZUPEŁNIAJĄCE KIERUNKI
 • Bezpieczeństwo narodowe, specjalności:
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Politologia, specjalności:
  • Administracja publiczna
  • Polityka bezpieczeństwa państwa
  • Media i dziennikarstwo
  • Polityka i biznes

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

PEDAGOGIKA LICENCJAT KIERUNKI:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Praca socjalna, specjalności:
  • Asystent rodziny
  • Systemy wsparcia dla osoby starszej
   i niepełnosprawnej
  • Organizowanie
   i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej
PEDAGOGIKA MAGISTER UZUPEŁNIAJĄCE KIERUNKI:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
PEDAGOGIKA JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNKI:
 1. Psychologia, specjalności:
  • Psychologia kliniczna z psychoterapią
  • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka 
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia dzieci i młodzieży
 2. Pedagogika specjalna, specjalności: 
  • Spektrum autyzmu
  • Oligofrenopedagogika
  • Surdopedagogika
  • Tyflopedagogika
  • Resocjalizacja z socjoterapią
 3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

INSTYTUT STUDIOW PODYPLOMOWYCH

KIERUNKI:
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Integracja sensoryczna
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Zobacz więcej: 
  https://www.akademia-nauczania.pl/kierunki-i-cennik-studia-podyplomowe