fbpx
 • Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO V NABORZE:

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę rankingową do projektu  „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”. Poniżej znajdziecie Państwo listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

 • LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  - plik do pobrania                   

                                                                                                                                                                                                       07.05.2021 r. 

           

Informujemy, iż V nabór do projektu: „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” zostaje skrócony i będzie trwał do 08.04.2021, godz. 08:55. Skrócenie V naboru wynika z zapisów REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: „CZĘŚĆ II REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW § 4 Proces rekrutacji Pkt. 2 W jednym naborze przyjętych zostanie maksymalnie 20 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, na stronie internetowej www.akademia-nauczania.pl/ zakładka fundusze UE/ dotacje na otwarcie działalności/ Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II na 24 godziny przed zamknięciem naboru, zostanie umieszczona stosowna informacja.


OGŁASZAMY PIĄTY NABÓR DO PROJEKTU

"Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego"

Termin piątego naboru do projektu: 25.03-08.04.2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

11.03.2021 r.

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania