Rekrutacja uczestników do projektu Młodzi na rynku pracy

Rekrutacja uczestników do projektu Młodzi na rynku pracy
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii wprowadzamy zmiany w ww. regulaminie.

Aktualny regulamin wraz z załącznikami:

Data opublikowania: 17.04.2020 r.

Uwaga!

Zmiana terminu rekrutacji w związku z zaleceniami Rządu spowodowanymi zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Nowy termin rekrutacji planowany jest od 27.04 do 11.05.2020r.

Dokumenty rekrutacyjne składać należy w biurze projektu w siedzibie

P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork

w terminie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r., w dniach od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty projektowe:

Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w okresie luty – marzec 2020 r. (szczegółowy termin zostanie wkrótce ogłoszony).

O udziale w projekcie będzie decydować liczba punktów otrzymana w ramach procesu rekrutacji.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 16 osób.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu będzie złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, w tym formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie wkrótce udostępniony na stronie www.akademia-nauczania.pl oraz w biurze projektu P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. (ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork).