LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO IV NABORZE:

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę rankingową do projektu  „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”. Poniżej znajdziecie Państwo listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

12.03.2021 r.  


Informujemy, iż IV nabór do projektu: „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” zostaje skrócony i będzie trwał do 18.02.2021, godz. 14.00. Skrócenie IV naboru wynika z zapisów REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: „CZĘŚĆ II REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW § 4 Proces rekrutacji Pkt. 2 W jednym naborze przyjętych zostanie maksymalnie 20 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, na stronie internetowej www.akademia-nauczania.pl/ zakładka fundusze UE/ dotacje na otwarcie działalności/ Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II na 24 godziny przed zamknięciem naboru, zostanie umieszczona stosowna informacja.

17.02.2021


OGŁASZAMY CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU
„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Termin czwartego naboru do projektu: 17.02-26.02.2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

02.02.2021