Rekrutacja uczestników do projektu Czas na nowe kwalifikacje

NABORY

nabór 16 ogłoszenie

nabór 15 ogłoszenie

nabór-14-ogłoszenie

DOKUMENTACJA DO PROJEKTU

Aktualne dokumenty:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 02.09.2019

Formularz-rekrutacyjny-aktualny od 02.09.2019

Umowa o udział w projekcie – zał. nr 2 do regulaminu 02.09.2019

Test język angielski – docx

Test-język-angielski – pdf

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Regulamin:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 22.10

Dokumentacja zgłoszeniowa:

Formularz-rekrutacyjny-DOC 22.10.2018

Test język niemiecki – pdf, Test język niemiecki – docx

Test język angielski – pdf, Test język angielski – docx

Dokumentacja projektowa:

Umowa o udział w projekcie – zał. nr 2 do regulaminu

deklaracja uczestnictwa w projekcie – zał. nr 3 do regulaminu

oswiadczenie uczestnika projektu – zał nr 4 do regulaminu 01.08

oswiadczenie cst – zał nr 5 do regulaminu 01.08.

oświadczenie dla osób prowadzących jed.dział.gosp – zał nr 2 do formularza rekrutacyjnego

zestawienie przejazdów

Regulamin:

Dokumentacja zgłoszeniowa:

• FORMULARZ REKRUTACYJNY – Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018;

Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018

Formularz-rekrutacyjny DOC Formularz-rekrutacyjny PDF – aktualne od 01.03.2018
FORMULARZ REKRUTACYJNY – DOC PDF – NIEAKTUALNE
• TEST WIEDZY: JĘZYK ANGIELSKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: JĘZYK NIEMIECKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: OBSŁUGA KOMPUTERA – DOC PDF

Dodatkowo dla osób zatrudnionych w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie:

• OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU – DOC PDF

Dodatkowo dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

• OŚWIADCZENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – DOC PDF