fbpx
 • Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Rekrutacja uczestników do projektu Czas na nowe kwalifikacje

NABORY

nabór 16 ogłoszenie

nabór 15 ogłoszenie

nabór-14-ogłoszenie


DOKUMENTACJA DO PROJEKTU

Aktualne dokumenty:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 02.09.2019

Formularz-rekrutacyjny-aktualny od 02.09.2019

Umowa o udział w projekcie – zał. nr 2 do regulaminu 02.09.2019

Test język angielski – docx

Test-język-angielski – pdf

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Regulamin:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 22.10

Dokumentacja zgłoszeniowa:

Formularz-rekrutacyjny-DOC 22.10.2018

Test język niemiecki – pdf, Test język niemiecki – docx

Test język angielski – pdf, Test język angielski – docx

Dokumentacja projektowa:

Umowa o udział w projekcie – zał. nr 2 do regulaminu

deklaracja uczestnictwa w projekcie – zał. nr 3 do regulaminu

oswiadczenie uczestnika projektu – zał nr 4 do regulaminu 01.08

oswiadczenie cst – zał nr 5 do regulaminu 01.08.

oświadczenie dla osób prowadzących jed.dział.gosp – zał nr 2 do formularza rekrutacyjnego

zestawienie przejazdów

Regulamin:

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 01.07
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC PDF – aktualne od 01.03.2018
 • UMOWA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – DOC PDF – aktualne od 01.03.2018
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC PDF – NIEAKTUALNE
 • UMOWA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – DOC PDF – NIEAKTUALNE
 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC PDF
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORÓW: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – DANE UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH – DOC PDF
 • OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – DOC PDF
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU „CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH” DOC PDF
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: „ZARZĄDZANIE REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020” DOC PDF

Dokumentacja zgłoszeniowa:

• FORMULARZ REKRUTACYJNY – Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018;

Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018

Formularz-rekrutacyjny DOC Formularz-rekrutacyjny PDF – aktualne od 01.03.2018
FORMULARZ REKRUTACYJNY – DOC PDF – NIEAKTUALNE
• TEST WIEDZY: JĘZYK ANGIELSKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: JĘZYK NIEMIECKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: OBSŁUGA KOMPUTERA – DOC PDF

Dodatkowo dla osób zatrudnionych w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie:

• OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU – DOC PDF

Dodatkowo dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

• OŚWIADCZENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – DOC PDF

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania