Rekrutacja uczestników do projektu aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatów malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego

Nabory dla uczestników:

Dokumentacja i zasady udziału w projekcie: