fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

AKTUALIZACJA REGULAMINU PROJEKTU

Uaktualniony regulamin uczestnictwa w projekcie dla uczestników wyłonionych w I i II naborze:


LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO I NABORZE:

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę rankingową do projektu  „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”. Poniżej znajdziecie Państwo listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - PLIK PDF DO POBRANIA


Informujemy, iż ocena formalna formularzy rekrutacyjnych zostaje przedłużona do maksymalnie 04.09.2020 r.

Przedłużenie oceny formalnej wynika z konieczności dostarczenia przez kandydatów do projektu zaświadczeń z ZUS oraz utrudnień związanych z panującą pandemią.

Informujemy, że wstępna lista rankingowa potencjalnych uczestników do projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej

w dniu 04.09.2020 r.

01.09.2020


Informujemy, iż 1 nabór do projektu: „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” zostaje skrócony i będzie trwał do 05.08.2020, godz. 13.00.

Skrócenie 1 naboru wynika z zapisów REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

„CZĘŚĆ II REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW § 4 Proces rekrutacji

Pkt. 2 W jednym naborze przyjętych zostanie maksymalnie 20 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, na stronie internetowej www.akademia-nauczania.pl/ zakładka fundusze ue/ dotacje na otwarcie działalności/ Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II na 24 godziny przed zamknięciem naboru, zostanie umieszczona stosowna informacja.

04.08.2020


OGŁASZAMY PIERWSZY NABÓR DO PROJEKTU "Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego"

Termin pierwszego naboru do projektu: 03.08-14.08.2020

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

28.07.2020

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania