Szukaj
Szukaj
Close this search box.

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Rodzaj studiów

Ilość semestrów

Inwestycja

Płatność ratalna

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa” mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają psychologom zdobycie uprawnień pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 
w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studia te są skierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia. W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Ukończenie studiów podyplomowych daje absolwentom prawa wynikające z Karty Nauczyciela. Kształcenie odbywa się modułowo, dzięki czemu wiedza przekazywana uczestnikom jest uporządkowana, obejmując moduł zarówno przygotowania pedagogicznego jak i metodycznego do pracy nauczyciela psychologa. Program studiów zgodny jest z przepisami Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymarze 120 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Celem praktyk zawodowych jest przygotowanie do pracy nauczyciela psychologa w systemie oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego 
z pracą opiekuńczo-wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną 
z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom. 
Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu pedagogiki 
i metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

CZAS TRWANIA

3 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość 
e-learning).

RAMOWY PROGRAM

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowanie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin.

  1. Pobierz i uzupełnij kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe.
  2. Wykonaj ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. W przypadku rekrutacji na kierunek/i pedagogiczne dołącz dokument poświadczający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (suplement do dyplomu, w którym widnieje adnotacja o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych/ zaświadczenie z Uczelni/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego)
Dostarcz komplet dokumentów do biura Akademii Pedagoga (ul. Głowackiego 111, Malbork, biuro nr 7) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (studia@akademia-nauczania.pl) lub pocztą tradycyjną na nasz adres.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przygotujemy oraz prześlemy, drogą mailową, umowę o kształcenie, w której znajduje się indywidualny rachunek bankowy, na który należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

(Opłata przeznaczona jest na procedurę rekrutacyjną, w przypadku rezygnacji Studenta, nie zostaje zwrócona).

Podpisz otrzymany od nas formularz kandydata na studia oraz umowę o kształcenie, dostarcz dokumenty do naszego biura studenta. Procedura rekrutacyjna dobiegła końca. 

Witaj w gronie Studentów!

Dokumenty do pobrania

Chcę zapisać dziecko na zajęcia próbne
w Akademii Kreatywności w Malborku
Uzupełnij dane uczestnika zajęć.
Prosimy podać telefon kontaktowy i e-mail do opiekuna prawnego.
PRACA
Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?
Wyślij swoje CV, skontaktujemy się z Tobą!
Akademia języków obcych
Akademia kreatywności
Skip to content