fbpx
 • Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Planowane efekty - Czas na nowe kwalifikacje

W ramach projektu założono, że:

 • Minimum 33 K i 21 M w wieku 50 lat i więcej, uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu;
 • Minimum 312 K i 208 M w wieku 25 lat i więcej, uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu;
 • Minimum 188 K i 125 M o niskich kwalifikacjach uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu;
 • Minimum 36 K i 24 M w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w Programie;
 • Minimum 346 K i 231 M w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w Programie;
 • Minimum 208 K i 139 M o niskich kwalifikacjach zostanie objętych wsparciem w Programie;
 • Minimum 30 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy zostaną objęci wsparciem w Programie;
 • Minimum 172 K i 116 M zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania