fbpx

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
  • Egzaminy semestr letni

    Egzaminy semestr letni

    08.04.2022 r.
Drodzy Studenci, ????‍????????‍????
zbliżają się pierwsze terminy egzaminów! ✏???? Poniżej załączam kalendarz z datami zaplanowanych egzaminów na studiach podyplomowych, licencjackich oraz magisterskich, a także szczegóły dotyczące złożenia prac dyplomowych na studiach magisterskich oraz terminy końcowych egzaminów dyplomowych ✍????????
???? Studia podyplomowe
Egzaminy na studiach podyplomowych zostały rozłożone na dwa terminy:
???? 4-8 maja– termin dotyczy Studentów, którzy kończą 2-semestralne studia podyplomowe. Nabór październik 2021.
???? 20-26 czerwca- termin dotyczy Studentów, którzy kończą 3-semestralne studia podyplomowe (nabór marzec 2021) oraz studentów, którzy realizują 3-semestralne studia podyplomowe w skróconym trybie (nabór październik 2021).
???? Sesja poprawkowa: dla wszystkich kierunków przewidziany jest jeden termin: 22-24 września.
???? Studia licencjackie
???? 24-26 czerwca – termin sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów licencjackich I, II, III, IV i V semestr.
???? 10-12 czerwca- termin sesji egzaminacyjnej dla studentów VI semestru studiów licencjackich, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego.
???? 28-30 czerwca oraz 1 lipca – termin egzaminów dyplomowych, które odbędą się stacjonarnie w siedzibach Uczelni w Warszawie (WSNP, SGK). Dokładna data oraz godzina egzaminów dla Studentów naszej filii zostanie wyznaczona bliżej wskazanego terminu.
???? 7-9 września – drugi termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego, wyznaczony dla Studentów, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie. Dokładna data oraz godzina egzaminów dla Studentów naszej filii zostanie wyznaczona bliżej wskazanego terminu.
???? Studia magisterskie
???? 24-26 czerwca – termin sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów magisterskich I, II i III semestr.
???? 10-12 czerwca – termin sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów magisterskich IV semestr, czyli osób, które w tym roku przystępują do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie.
???? 31 maja- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej na studiach magisterskich (więcej informacji na temat znajduje się w Waszych skrzynkach mailowych).
???? 5-9 lipca oraz 11-13 lipca- termin egzaminów dyplomowych (tzw. obrona pracy dyplomowej), które odbędą się stacjonarnie w siedzibach Uczelni w Warszawie (WSNP, SGK). Dokładna data oraz godzina egzaminów dla Studentów naszej filii zostanie wyznaczona bliżej wskazanego terminu.
???? 31 lipca- ostateczny, drugi termin złożenia pracy dyplomowej na studiach magisterskich, dla Studentów, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie złożyć pracy w pierwszym terminie. Złożenie pracy w tym terminie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
???? 13-15 września- drugi termin egzaminów dyplomowych (tzw. obrona pracy dyplomowej), które odbędą się stacjonarnie w siedzibach Uczelni w Warszawie (WSNP, SGK). Dokładna data oraz godzina egzaminów dla Studentów naszej filii zostanie wyznaczona bliżej wskazanego terminu.
UWAGA
❗ Wszystkie egzaminy semestralne na studiach licencjackich i magisterskich oraz egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych zostaną przeprowadzone zdalnie i będą miały formę testu jednokrotnego wyboru. Strona, na której zostaną udostępnione:
❗Wszystkie egzaminy dyplomowe, tzw. „obrony” odbędą się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Warszawie.
Terminarze: