Szukaj
Szukaj
Close this search box.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Ilość semestrów

Cena za semestr

Sprawdź cenę w tabeli opłat – sekcja dokumenty do pobrania.

Studia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień dają merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących tego typu działania, do pracy w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem uzależnień, ośrodkach pomocy rodzinie, w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych, wychowawczych i wspomagających. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół specjalnych i integracyjnych, a także do prowadzenia zajęć w ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach penitencjarnych i wspomagających.  

Absolwent w toku studiów nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie struktury i funkcji systemu edukacji oraz uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej i pomocowej, rodzajów więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, dokonywania obserwacji oraz interpretacji zjawisk społecznych, analizy ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej, projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, umożliwiając im twórczo-kreatywne zachowania niełamiące norm społecznych.

  1. Pobierz i uzupełnij kwestionariusz kandydata na studia magisterskie.
  2. Wykonaj ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
  3. Pobierz i podpisz ślubowanie kandydata na studia.
  4. Przygotuj jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym.
Dostarcz komplet dokumentów do biura Akademii Pedagoga (ul. Głowackiego 111, Malbork, biuro nr 7) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (studia@akademia-nauczania.pl) lub pocztą tradycyjną na nasz adres.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przygotujemy oraz prześlemy, drogą mailową, umowę o kształcenie, w której znajduje się indywidualny rachunek bankowy, na który należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

(Opłata przeznaczona jest na procedurę rekrutacyjną, w przypadku rezygnacji Studenta, nie zostaje zwrócona).

Podpisz otrzymany od nas formularz kandydata na studia oraz umowę o kształcenie, dostarcz dokumenty do naszego biura studenta. Procedura rekrutacyjna dobiegła końca. 

Witaj w gronie Studentów!

Dokumenty do pobrania

Chcę zapisać dziecko na zajęcia próbne
w Akademii Kreatywności w Malborku
Uzupełnij dane uczestnika zajęć.
Prosimy podać telefon kontaktowy i e-mail do opiekuna prawnego.
PRACA
Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?
Wyślij swoje CV, skontaktujemy się z Tobą!
Akademia języków obcych
Akademia kreatywności
Skip to content