Szukaj
Szukaj
Close this search box.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną

Ilość semestrów

Cena za semestr

Sprawdź cenę w tabeli opłat – sekcja dokumenty do pobrania.

Studia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną  skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych i pozaszkolnych, wspierających, interwencyjnych, socjalizacyjnych i wielofunkcyjnych. Dzięki zdobyciu szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowany jest do sprawowania różnych form opieki i wychowania, w różnych okresach życia człowieka, w tym do pracy kulturalno-oświatowej z seniorami w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi, w instytucjach samorządowych i pozarządowych, zorientowanych na działania promocyjne i profilaktyczne kierowane do osób starszych, oraz wspierania rodzin seniorów.  

Absolwent przygotowany do pracy jako pedagog szkolny, pedagog środowiskowy, wychowawca w placówkach i instytucjach systemu oświaty, instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej. 

  1. Pobierz i uzupełnij kwestionariusz kandydata na studia magisterskie.
  2. Wykonaj ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
  3. Pobierz i podpisz ślubowanie kandydata na studia.
  4. Przygotuj jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym.
Dostarcz komplet dokumentów do biura Akademii Pedagoga (ul. Głowackiego 111, Malbork, biuro nr 7) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (studia@akademia-nauczania.pl) lub pocztą tradycyjną na nasz adres.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przygotujemy oraz prześlemy, drogą mailową, umowę o kształcenie, w której znajduje się indywidualny rachunek bankowy, na który należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

(Opłata przeznaczona jest na procedurę rekrutacyjną, w przypadku rezygnacji Studenta, nie zostaje zwrócona).

Podpisz otrzymany od nas formularz kandydata na studia oraz umowę o kształcenie, dostarcz dokumenty do naszego biura studenta. Procedura rekrutacyjna dobiegła końca. 

Witaj w gronie Studentów!

Dokumenty do pobrania

Chcę zapisać dziecko na zajęcia próbne
w Akademii Kreatywności w Malborku
Uzupełnij dane uczestnika zajęć.
Prosimy podać telefon kontaktowy i e-mail do opiekuna prawnego.
PRACA
Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?
Wyślij swoje CV, skontaktujemy się z Tobą!
Akademia języków obcych
Akademia kreatywności
Skip to content