fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Projekt przewiduje poprawienie sytuacji na rynku pracy 324 osób w wieku 25 lat i więcej (bezrobotnych i pracujących) zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.

Minimum 80% grupy docelowej to osoby w wieku 25 lat i więcej, spośród których minimum 40% stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

Minimum 60% uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach i/ lub osoby w wieku 50 +.

Oferta edukacyjna została skonstruowana w porozumieniu z pracodawcami z terenu realizacji projektu i uwzględnia specjalistyczne szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie poświadczające uzyskanie tytułu ratownika.

Projekt realizowany jest  w okresie: 01.05.2020- 31.03.2022

 

DZIAŁANIA:

  • Przeprowadzenie 18 kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

 

Działania doprowadzą do uzyskania założonych we wniosku wskaźników produktu i rezultatu.

Wnioskodawca: Para-Med Szkolenia Integracja Magdalena Spych

 

Biura projektu:

Głowackiego 111, 82-200 Malbork,

Krzemowa 17B/13, 80-041 Gdańsk

 

 

Wydatki kwalifikowalne: 423 225 zł

Dofinansowanie ze Funduszy Europejskich: 359 741, 25 zł

Wkład własny Beneficjenta:  63 483, 75 zł

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania