fbpx
 • Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Młodzi na rynku pracy

Celem projektu jest wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości skierowane do 16 osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, zamieszkujących na obszarze powiatu malborskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Dla realizacji celu przewidziano zestaw instrumentów adresowanych do grupy docelowej:

 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB I STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY (4h/os.)
 2. DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAW. (2h/os.)
 3. PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE 24h pt.:
  • Wiedza o sobie – warsztat samopoznania,
  • Komunikacja interpersonalna,
  • Zarządzanie stresem i emocjami – inteligencja emocjonalna,
  • Asertywność i obrona przed manipulacjami,
  • Wywieranie wpływu, perswazja i budowanie autorytetu,
  • Negocjacje biznesowe, handlowe i zakupowe,
  • Zarządzanie czasem – efektywność i automotywacja,
  • Autoprezentacja.
 4. SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 28h pt.:
  • Zasady podejmowania dział. gospodarczej w Polsce,
  • Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • Księgowość w firmie,
  • Konkurencja, planowanie oferty, asortyment,
  • Marketing i biznesplan.
 5. DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE DOT. BIZNESPLANU (6h/os.)
 6. WSPARCIE DOTACYJNE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (23 050 zł)
 7. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE (12 m-cy*1 744 zł/os.)
 8. WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE – CONSULTING I COACHING (24h/os.)

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania
Zgadzam się na Warunki korzystania