Opis projektu: 

projekt realizowany przez Malborską Fundację Rozwoju Regionalnego na rzecz 120 pełnoletnich migrantów z Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w szczególności uciekających przed wojną w Ukrainie po 23 lutego 2022, zamieszkujących obecnie w szczególności w powiecie malborskim lub w powiatach ościennych (powiat sztumski, tczewski, nowodworski, elbląski).

Projekt zakłada realizację:

- zajęć z języka polskiego,

- zajęć z zakresu rynku pracy, 

- indywidualnych usług informacyjnych, 

- pośrednictwa pracy.

Dodatkowo promowana będzie przedsiębiorczość. 

Dokumenty do projektu:

Formularz rekrutacyjny do projektu w j. polskim WORD  

Formularz rekrutacyjny do projektu w j. ukraińskim WORD  

Umowa o udział w projekcie w j. polskim WORD

Umowa o udział w projekcie w j. ukraińskim WORD

Test z języka polskiego WORD 

______________

Formularz rekrutacyjny do projektu w j. polskim PDF

Formularz rekrutacyjny do projektu w j. ukraińskim PDF 

Umowa o udział w projekcie w j. polskim PDF

Umowa o udział w projekcie w j. ukraińskim PDF

Test z języka polskiego PDF