Projekt "Nauka języka polskiego" finansowany jest w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,

realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji."

Projekt zakłada realizację 50 godzinnych zajęć z języka polskiego dla 5 grup (każda grupa po 12 osób). 

 

Проєкт «Вивчення польської мови» фінансується в рамках Програми «Ми
підтримуємо Україну», створеної Польсько-американським фондом свободи, що
реалізується Фондом освіти для Демократії". Проєкт передбачає реалізацію 50-
годинних занять з польської мови для 5 груп (кожна група по 12 осіб).

Dokumenty projektowe w j. polskim do pobrania:

Formularz rekrutacyjny - PDF 

Formularz rekrutacyjny - WORD

Umowa o udział w projekcie - PDF 

Umowa o udział w projekcie - WORD

___________________________________________

проектні документи для скачування: 

Formularz rekrutacyjny - WORD 

Formularz rekrutacyjny - PDF 

(форма прийому на роботу)

Umowa o udział w projekcie - WORD 

Umowa o udział w projekcie - PDF

(договір про участь у проекті)