fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zadanie Publiczne pn. "Nauka języka polskiego i biznesu" finansowane jest  przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie.

Działanie zakłada realizację 12-stu, 50 godzinnych kursów z języka polskiego oraz 5 kursów "ABC Przedsiębiorczości". Wsparcie skierowane jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - migrantów z Ukrainy.

 

Громадське завдання під назвою "Вивчення польської мови та бізнесу" фінансується Канцелярією прем'єр-міністра з її зареєстрованим офісом у Варшаві. Діяльність передбачає виконання 12, 50-годинних курсів польською мовою та 5 курсів «Азбука підприємництва». Підтримка адресована дітям, молоді та дорослим - переселенцям з України.

 

Dokumenty projektowe w j. polskim do pobrania:

Formularz rekrutacyjny - PDF

Formularz rekrutacyjny - WORD

Umowa o udział w projekcie - PDF

Umowa o udział w projekcie - WORD

___________________________________________

проектні документи для скачування:


Formularz rekrutacyjny - WORD

Formularz rekrutacyjny - PDF

(форма прийому на роботу)


Umowa o udział w projekcie - WORD

Umowa o udział w projekcie - PDF

(договір про участь у проекті)

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania