fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników I naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją:

LISTA RANKINGOWA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ  - plik do pobrania

LISTA RANKINGOWA OSÓB, KTÓRE NIEZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ - plik do pobrania


W związku z koniecznością uzyskania opinii prawnej, umożliwiającej rozpatrzenie wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”, uprzejmie informujemy, że procedura odwoławcza zostaje przedłużona do 21.11.2020r. dla wszystkich wniosków. Wyniki zostaną opublikowane w poniedziałek, 23.11.2020r.

 

                                                                                                                                                             Z poważaniem,

                                                                                                                                                             Justyna Pawłowska

                                                                                                                                                             Kierownik projektu

16.11.2020r.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników I naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.


Uwaga! Ocena wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne została przesunięte do 16.10.2020 z powodu licznych błędów formalnych znajdujących się w złożonych wnioskach.


Ogłoszenie o składaniu wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne dla uczestników projektu z I naboru UAKTUALNIENIE

 

W związku z zakalikowaniem się przez Państwa do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” w ramach I naboru wniosków informujemy, że w dniach 21.09.2020 do 28.09.2020 należy składać wnioski o wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz wnioski o wsparcie pomostowe. Wnioski będzie można złożyć w siedzibie Lidera projektu oraz punktach obsługi w godz. 9.00 – 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – podpisane w miejscach wymaganych, ponumerowane i parafowany na każdej ze stron.

Informujemy, że alokacja w I naborze wynosi maksymalnie

80% liczby pozytywnie zakwalifikowanych uczestników projektu czyli:

230.500zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 10osób

180.000zł środków na wsparcie pomostowe – 10osób

 

Lider projektu zwiększył alokację do kwoty:

322.700zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 14osób

252.000zł środków na wsparcie pomostowe – 14osób

Jednocześnie informujemy, że jeśli liczba złożonych biznes planów ulegnie zmniejszeniu alokacja także ulegnie zmniejszeniu.

Szczegółowe zasady składania wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

 

 

Z poważaniem

Justyna Pawłowska

Kierownik projektu


Ogłoszenie o składaniu wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne dla uczestników projektu z I naboru

 

W związku z zakalikowaniem się przez Państwa do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” w ramach I naboru wniosków informujemy, że w dniach 21.09.2020 do 28.09.2020 należy składać wnioski o wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz wnioski o wsparcie pomostowe. Wnioski będzie można złożyć w siedzibie Lidera projektu oraz punktach obsługi w godz. 9.00 – 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – podpisane w miejscach wymaganych, ponumerowane i parafowany na każdej ze stron.

Informujemy, że alokacja w I naborze (wraz ze środkami przeznaczonymi na procedurę odwoławczą) wynosi

230.500zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 10osób

180.000zł środków na wsparcie pomostowe – 10osób

 

Jednocześnie w związku z wprowadzanymi zmianami w projekcie Lider projektu zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków dla pierwszego naboru (wraz ze środkami przeznaczonymi na procedurę odwoławczą) do kwoty:

322.700zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 14osób

252.000zł środków na wsparcie pomostowe – 14osób

 

Szczegółowe zasady składania wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Wzory wniosków oraz biznesplanu wraz z załącznikami do pobrania - TUTAJ.

 

 

Z poważaniem

Justyna Pawłowska

Kierownik projektu

06.09.2020

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania