fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

OSTATECZNA LISTA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników III naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją:

10.03.2021 r.   


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników III naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.

  • LISTA RANKINGOWA  - plik do pobrania                                                     

                                                       19.02.2021 r.


Informujemy, że wyniki oceny wniosków o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe dla  III naboru zostaną ogłoszone maksymalnie do 19 lutego 2021 r. 

05.02.2021 r.


Ogłoszenie o składaniu wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne dla uczestników projektu z III naboru

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do 15.01.2021r.! 

W związku z zakwalifikowaniem się przez Państwa do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” w ramach II naboru wniosków informujemy, że w dniach 04.01.2021 do 08.01.2021  15.01.2021 r. należy składać wnioski o wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz wnioski o wsparcie pomostowe. Wnioski będzie można złożyć w siedzibie Lidera projektu oraz punktach obsługi w godz. 9.00 – 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – podpisane w miejscach wymaganych, ponumerowane i parafowany na każdej ze stron.

Informujemy, że alokacja w III naborze wynosi maksymalnie

 80% liczby pozytywnie zakwalifikowanych uczestników projektu czyli:

 .

437.950zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 19osób

342.000zł środków na wsparcie pomostowe – 19osób R.

 

Jednocześnie informujemy, że jeśli liczba złożonych biznes planów ulegnie zmniejszeniu alokacja także ulegnie zmniejszeniu.

 

Szczegółowe zasady składania wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Wzory wniosków oraz biznesplanu wraz z załącznikami do pobrania:

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania