Ogłoszenie o składaniu wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne dla uczestników projektu z II naboru

 

W związku z zakalikowaniem się przez Państwa do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” w ramach I naboru wniosków informujemy, że w dniach 05.10.2020 do 12.10.2020 należy składać wnioski o wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz wnioski o wsparcie pomostowe. Wnioski będzie można złożyć w siedzibie Lidera projektu oraz punktach obsługi w godz. 9.00 – 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – podpisane w miejscach wymaganych, ponumerowane i parafowany na każdej ze stron.

Informujemy, że alokacja w II naborze (wraz ze środkami przeznaczonymi na procedurę odwoławczą) wynosiła

230.500zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 10osób

180.000zł środków na wsparcie pomostowe – 10osób

 

Lider projektu zwiększył alokację do kwoty:

437.950zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 19osób

342.000zł środków na wsparcie pomostowe – 19osób

 

Szczegółowe zasady składania wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Wzory wniosków oraz biznesplanu wraz z załącznikami do pobrania - TUTAJ

 

  

Z poważaniem

Justyna Pawłowska

Kierownik projektu

20.09.2020