fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników II naboru do projektu

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją:

OSTATCZNA LISTA RANKINGOWA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ- plik do pobrania

OSTATCZNA LISTA RANKINGOWA OSÓB, KTÓRE NIEZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ- plik do pobrania


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników II naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.

                                                       26.11.2020


Informujemy, iż ocena merytoryczna i formalna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaje przedłużona i odbywać się będzie w terminie do 12.11.2020 r.


Ogłoszenie o składaniu wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne dla uczestników projektu z II naboru

 

W związku z zakalikowaniem się przez Państwa do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” w ramach II naboru wniosków informujemy, że w dniach 05.10.2020 do 12.10.2020 należy składać wnioski o wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz wnioski o wsparcie pomostowe. Wnioski będzie można złożyć w siedzibie Lidera projektu oraz punktach obsługi w godz. 9.00 – 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – podpisane w miejscach wymaganych, ponumerowane i parafowany na każdej ze stron.

Informujemy, że alokacja w II naborze wynosi maksymalnie

80% liczby pozytywnie zakwalifikowanych uczestników projektu czyli:

230.500zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 10osób

180.000zł środków na wsparcie pomostowe – 10osób

 

Lider projektu zwiększył alokację do kwoty:

437.950zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 19osób

342.000zł środków na wsparcie pomostowe – 19osób

Jednocześnie informujemy, że jeśli liczba złożonych biznes planów ulegnie zmniejszeniu alokacja także ulegnie zmniejszeniu.

Szczegółowe zasady składania wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Wzory wniosków oraz biznesplanu wraz z załącznikami do pobrania - TUTAJ

 

  

Z poważaniem

Justyna Pawłowska

Kierownik projektu

20.09.2020

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania