fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Lato coraz bliżej, a to oznacza, że już wkrótce rusza… program staży i praktyk dla uczniów malborskich szkół!
Dzięki środkom z funduszy europejskich oraz naszej współpracy z Powiatem Malborskim, młodzież z ZSP3 i ZSP4 będzie odbywać płatne staże i praktyki u malborskich (i nie tylko!) przedsiębiorców. Zapewniamy transport oraz stypendium stażowe, a także to, co liczy się najbardziej – zdobycie bezcennego doświadczenia!

10.06.2021 r.


PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. jako Partner i Powiat Malborski jako Lider projektu zapraszają do składania ofert na organizację staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik elektronik, technik awionik, monter-elektronik, technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, technik mechanik na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, tczewskiego, elbląskiego, grudziądzkiego, starogardzkiego, gdańskiego, Miasta Gdańsk, Miasta Gdynia, oraz Miasta Sopot w ramach projektu pt. „Zostań ZAWODOWCEM”.

Nazwa i adres realizatora, dane lidera projektu, postanowienia ogólne:


• PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J., ul .Włościańska 2, 82-200 Malbork, oddział ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork


• Nazwa i adres Lidera projektu: Powiat Malborski, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
Projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” nr RPPM.03.03.01-22-0022/16, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej.

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania