Informacje dla pracodawców:

Regulamin organizacji staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik elektronik, technik awionik, monter-elektronik, technik mechanik lotniczy, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz:

Zaproszenie na organizację staży/praktyk- termin przedłużony do 31.05.2017

18 kwietnia 2017 markymalb Zapytania ofertowe

PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. jako Partner i Powiat Malborski jako Lider projektu zapraszają do składania ofert na organizację staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik elektronik, technik awionik, monter-elektronik, technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, technik mechanik na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, tczewskiego, elbląskiego, grudziądzkiego, starogardzkiego, gdańskiego, Miasta Gdańsk, Miasta Gdynia, oraz Miasta Sopot w ramach projektu pt. „Zostań ZAWODOWCEM”.

Nazwa i adres realizatora, dane lidera projektu, postanowienia ogólne:

• PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J., ul .Włościańska 2, 82-200 Malbork, oddział ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork
• Nazwa i adres Lidera projektu: Powiat Malborski, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
Projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” nr RPPM.03.03.01-22-0022/16, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej.

Załącznik_nr_7_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP4 -doc
Załącznik_nr_7_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP4 – pdf
Zał. 4 Program dla zawodu kucharz
Zał. 4 Program dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Zał. 4 Program dla zawodu monter elektronik
Zał. 4 Program dla zawodu technik elektronik
Zał. 4 Program dla zawodu technik mechanik
Zał. 4 Program dla zawodu technik mechanik lotniczy
Zał. 4 PROGRAM dla zawodu_technik awionik


Regulamin organizacji staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, oraz technik obsługi turystycznej:

Zaproszenie na organizację staży/praktyk- termin przedłużony do 31.05.2017

18 kwietnia 2017 markymalb Zapytania ofertowe
PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. jako Partner i Powiat Malborski jako Lider projektu zapraszają do składania ofert na organizację staży/praktyk na podstawie dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, tczewskiego, elbląskiego, grudziądzkiego, starogardzkiego, gdańskiego, Miasta Gdańsk, Miasta Gdynia, oraz Miasta Sopot w ramach projektu pt. „Zostań ZAWODOWCEM”.

Nazwa i adres realizatora, dane lidera projektu, postanowienia ogólne:
• PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J., ul .Włościańska 2, 82-200 Malbork, oddział ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork
• Nazwa i adres Lidera projektu: Powiat Malborski, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
Projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” nr RPPM.03.03.01-22-0022/16, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej.

Załącznik_nr_8_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP3 – doc

Załącznik_nr_8_Regulamin_formularz_ofertowy_ZSP3 – pdf
Zał. 4 Program stażu – technik informatyk
zał. 4 Program stażu technik hotelarstwa
zał. 4 Program stażu technik logistyk
Zał. 4 Program stażu -technik spedytor
zał. 4 Program stażu-Technik obsługi turystycznej
Zał. 4 Program stażu-technik żywienia i usług gastronomicznych
Załącznik_nr_4_Dziennik_stażu_lub_praktyk – doc
Załącznik_nr_4_Dziennik_stażu_lub_praktyk – pdf