Fundusze UE

Od blisko 10 lat tworzymy i prowadzimy projekty realizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Najważniejszym celem naszych działań jest poprawa życia mieszkańców Malborka oraz okolic,

a także wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości w naszym regionie. Nieustannie wdrażamy programy,

które umożliwiają zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Koordynujemy działania wspierające przedsiębiorców oraz osoby, które dopiero planują założenie swojej działalności.

Zależy nam również na aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym

oraz osób z niepełnosprawnościami, dlatego stanowimy wsparcie społeczno-zawodowe, prawne oraz psychologiczne.