fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Projekty

Jako Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz PPH Rarytas J.i R. Markowscy Sp. J.

od blisko 10 lat tworzymy i prowadzimy projekty realizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej i nie tylko.

Najważniejszym celem naszych działań jest poprawa życia mieszkańców Malborka oraz okolic,

a także wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości w naszym regionie. Nieustannie wdrażamy programy,

które umożliwiają zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Koordynujemy działania wspierające przedsiębiorców oraz osoby, które dopiero planują założenie swojej działalności.

Zależy nam również na aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym

oraz osób z niepełnosprawnościami, dlatego stanowimy wsparcie społeczno-zawodowe, prawne oraz psychologiczne.

  • Aktualne projekty realizowane przez Malborską Fundację Rozwoju Regionalnego:

„Pomagamy na niebiesko II” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Niebiescy na sportowo” projekt dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Nauka języka polskiego" projekt finansowany jest w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji." 

„Nauka języka polskiego oraz wsparcie zawodowe dla migrantów z Ukrainy” projekt dofinansowanym ze środków Skarbu Państwa –Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha

  • Aktualne projekty realizowane przez PPH Rarytas J.i R. Markowscy Sp. J.:

 

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Czas na nowe kwalifikacje II" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania