Szukaj
Szukaj
Close this search box.

Edukacja zdrowotna

Rodzaj studiów

Ilość semestrów

Inwestycja

Płatność ratalna

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna adresowane są przede wszystkim do nauczycieli, chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja zdrowotna” w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia skierowane są do pracowników instytucji zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, pracowników organizacji pozarządowych itp. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, profilaktyki, ochrony zdrowia psychicznego, odżywiania, edukacji seksualnej, problematyki uzależnień. 

Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej zarówno w szkole podstawowej jak i szkole ponadpodstawowej. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego..

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning).

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 

1.Zdrowie publiczne

2.Psychologia zdrowia

3.Pedagogika zdrowia

4.Zdrowie psychiczne

5.Ochrona zdrowia psychicznego

6.Odżywianie

7.Edukacja seksualna

8.Profilaktyka

9.Profilaktyka uzależnień

10.Edukacja zdrowotna

11.Metodyka edukacji zdrowotnej

12.Promocja zdrowia

13.Praktyka zawodowa

  1. Pobierz i uzupełnij kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe.
  2. Wykonaj ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. W przypadku rekrutacji na kierunek/i pedagogiczne dołącz dokument poświadczający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (suplement do dyplomu, w którym widnieje adnotacja o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych/ zaświadczenie z Uczelni/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego)
Dostarcz komplet dokumentów do biura Akademii Pedagoga (ul. Głowackiego 111, Malbork, biuro nr 7) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (studia@akademia-nauczania.pl) lub pocztą tradycyjną na nasz adres.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przygotujemy oraz prześlemy, drogą mailową, umowę o kształcenie, w której znajduje się indywidualny rachunek bankowy, na który należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

(Opłata przeznaczona jest na procedurę rekrutacyjną, w przypadku rezygnacji Studenta, nie zostaje zwrócona).

Podpisz otrzymany od nas formularz kandydata na studia oraz umowę o kształcenie, dostarcz dokumenty do naszego biura studenta. Procedura rekrutacyjna dobiegła końca. 

Witaj w gronie Studentów!

Dokumenty do pobrania

Chcę zapisać dziecko na zajęcia próbne
w Akademii Kreatywności w Malborku
Uzupełnij dane uczestnika zajęć.
Prosimy podać telefon kontaktowy i e-mail do opiekuna prawnego.
PRACA
Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?
Wyślij swoje CV, skontaktujemy się z Tobą!
Akademia języków obcych
Akademia kreatywności
Skip to content