fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Dokumenty rozliczeniowe dla pracodawcy:

W celu rozliczenia zrealizowanego dla Uczniów szkolenia BHP, należy wypełnić załącznik nr 14 (oświadczenie o kosztach BHP) oraz dołączyć do niego kopię faktury za zrealizowane szkolenie: 

Załącznik_nr_14_Oswiadczenie_o_kosztach_BHP 

W celu rozliczenia kosztów związanych z odbyciem stażu/ praktyki przez stażystów/ praktykantów, należy wypełnić załącznik nr 13 (oświadczenie o kosztach odbycia stażu) oraz dołączyć do niego kopię faktur poświadczających poniesione wydatki: 


Załącznik_nr_13_Oswiadczenie_o_kosztach_odbycia_stazu

W celu refundacji kosztów związanych ze sprawowaniem opieki przez pracownika/ów nad stażystami/ praktykantami, należy wypełnić załącznik nr 11 (oświadczenie wynagrodzenie)

Załącznik_nr_11_Oswiadczenie_wynagrodzenie

W celu refundacji dodatku do wynagrodzenia dla właściciela firmy, który sprawował opiekę nad stażystami/ praktykantami, należy wypełnić załącznik nr 10 (oświadczenie dodatek):


Załącznik_nr_10_Oswiadczenie_dodatek

Pozostałe dokumenty:
Załącznik_nr_12_Oswiadczenie_personelu_projektu


Wzór umowy trójstronnej dla 16-latków 

Wzór umowy trójstronnej dla 15-latków

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania