fbpx

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • Dokumenty rekrutacyjne 2023/2024 - studia uzupełniające magisterskie

Studia
Dokumenty rekrutacyjne 2023/2024 - studia uzupełniające magisterskie

Kandydat na studia wypełnia i składa w siedzibie Filii Uczelni (ul. B. W. Głowackiego 111, Malbork) następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia;
 • Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach;
 • Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kopia świadectwa dojrzałości;
 • Dla studiów uzupełniających magisterskich kopia dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych;
 • Podpisany akt ślubowania;
 • Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji;
 • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 

85 zł na numer konta: 85 1750 0012 0000 0000 3308 8183

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. B.W. Głowackiego 111, 82-200 Malbork.

Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.

 • Prosimy o przesłanie zdjęcia w formacie do legitymacji, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej studia@akademia-nauczania.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: