Kandydat na studia wypełnia i składa w siedzibie Filii Uczelni (ul. B. W. Głowackiego 111, Malbork) następujące dokumenty:

85 zł na numer konta: 85 1750 0012 0000 0000 3308 8183

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. B.W. Głowackiego 111, 82-200 Malbork.

Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: