Dokumentacja dla pracodawców - Aktywni bez barier II

- Staże, prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy

 Staże


Celem ubiegania się o stażystę w ramach projektu należy złożyć wniosek na druku załączonym poniżej. Umowa zostanie podpisana po rozpatrzeniu wniosków.


Prace interwencyjne

Refundacja kosztów wynagrodzenia

Celem ubiegania się o refundację części kosztów wynagrodzenia skierowanego uczestnika projektu  należy złożyć wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami


Doposażenie stanowiska pracy


Celem ubiegania się o przyjęcie uczestnika w ramach refundacji doposażenia stanowiska pracy należy złożyć wniosek o refundację doposażenia stanowiska pracy wraz z wszystkimi załącznikami z pliku.