fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Dokumentacja dla pracodawców - Aktywni bez barier II

- Staże, prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy

 Staże


Celem ubiegania się o stażystę w ramach projektu należy złożyć wniosek na druku załączonym poniżej. Umowa zostanie podpisana po rozpatrzeniu wniosków.


Prace interwencyjne

Refundacja kosztów wynagrodzenia

Celem ubiegania się o refundację części kosztów wynagrodzenia skierowanego uczestnika projektu  należy złożyć wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami


Doposażenie stanowiska pracy


Celem ubiegania się o przyjęcie uczestnika w ramach refundacji doposażenia stanowiska pracy należy złożyć wniosek o refundację doposażenia stanowiska pracy wraz z wszystkimi załącznikami z pliku.


Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania