fbpx
 • Kursy językowe dla dzieci
  oraz młodzieży

Język angielski dla dzieci

Dla dzieci
Nasze doświadczenie pokazuje, iż dzieci lubią poza pracą aktywną, ćwiczeniem języka obcego poprzez zabawę i ruch na chwilkę przenieść swą uwagę na kolorowe obrazki w książeczkach.


Egzamin ósmoklasisty

Kurs przed egzaminem ósmoklasisty
Gwarantujemy:
 • grupy maksymalnie 6-osobowe,
 • bezstresową atmosferę,
 • systematyzację i uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy językowej,...

Konwersacje
dla młodzieży

konwersacje dla młodzieży
Chcesz nauczyć się języka angielskiego, a za priorytet stawiasz sobie płynną komunikację? A może znasz język, jednak Twoim problemem jest przełamanie wewnętrznego oporu przed mówieniem?

O metodzie nauczania TPR

Total Physical Response
Metoda, którą wykorzystujemy na naszych zajęciach ma swoje korzenie w latach 60. XX wieku. Jej twórcą jest profesor psychologii James J. Asher, który przez wiele lat obserwował i analizował, jak dzieci przyswajają język ojczysty.
Kursy językowe
Język angielski dla dzieci

Na zajęciach z dziećmi wykorzystywana jest metoda Total Physical Response (TPR). Polega ona na włączeniu całego ciała w proces nauki języka obcego.

Metoda ma na celu rozwijanie umiejętności językowych przy wykorzystaniu ruchu i pracy ciała, łączy słowo z ruchem, skupia się na rozumieniu, słuchaniu języka. Celem jest zapamiętanie jak największej ilości słówek i kojarzenia ich z obrazem, sytuacją. Nauczyciel mówi tylko po angielsku, prostym językiem jednocześnie pokazując co należy zrobić. Dzieci uczą się również piosenek w j.angielskim, przy dbałości by doskonale wiedziały o czym śpiewają i by potrafiły zastosować te słowa/zdania podczas wypowiedzi.

Każde zajęcia to nowa przygoda z j.angielskim.

Dodatkowo, zajęcia wspomagane są podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, dopasowanym do poziomu wiedzy grupy.

Nasze doświadczenie pokazuje, iż dzieci lubią poza pracą aktywną, ćwiczeniem języka obcego poprzez zabawę i ruch na chwilkę przenieść swą uwagę na kolorowe obrazki w książeczkach.

Dzieci cieszy sama kwestia nowości i odmiany od zajęć i podręczników szkolnych.


Cennik
 • Ilość spotkań w tygodniu 2x30 minut
  Ilość uczestników od 6 do 8 osób
  Ilość spotkań 60
  Płatność jednorazowa 1 580 zł
  Płatność w dwóch ratach (semestralna) 794 zł/semestr
  Płatność miesięczna 179 zł/miesiąc (9 rat)
 • Ilość spotkań w tygodniu 2x30 minut
  Ilość uczestników od 6 do 8 osób
  Ilość spotkań 60
  Płatność jednorazowa 1 580 zł
  Płatność w dwóch ratach (semestralna) 794 zł/semestr
  Płatność miesięczna 179 zł/miesiąc (9 rat)
 • Ilość spotkań w tygodniu 2x45 minut
  Ilość uczestników od 6 do 8 osób
  Ilość spotkań 60
  Płatność jednorazowa 1 770 zł
  Płatność w dwóch ratach (semestralna) 889 zł/semestr
  Płatność miesięczna 199 zł/miesiąc (9 rat)
 • Ilość spotkań w tygodniu 2x45 minut
  Ilość uczestników od 6 do 8 osób
  Ilość spotkań 60
  Płatność jednorazowa 1 770 zł
  Płatność w dwóch ratach (semestralna) 889 zł/semestr
  Płatność miesięczna 199 zł/miesiąc (9 rat)
 • Ilość spotkań w tygodniu 2x45 minut
  Ilość uczestników od 6 do 8 osób
  Ilość spotkań 60
  Płatność jednorazowa 1 770 zł
  Płatność w dwóch ratach (semestralna) 889 zł/semestr
  Płatność miesięczna 199 zł/miesiąc (9 rat)
Zajęcia językowe dla dzieci 01
Zajęcia językowe dla dzieci 04
Zajęcia językowe dla dzieci 02
Zajęcia językowe dla dzieci 03
 • Plecak

 • Kredki

 • Podręczniki + ćwiczenia wraz z płytą CD do nauki w domu
 • Materiały on-line do nauki w domu
 • Regularny raport dla rodzica na temat postępów dziecka w nauce
W cenie kursu zapewniamy:
 • Plecak

 • Zeszyt/notes
 • Podręczniki + ćwiczenia wraz z płytą CD do nauki w domu
 • Materiały on-line do nauki w domu
 • Regularny raport dla rodzica na temat postępów dziecka w nauce
Kursy językowe
Język angielski dla młodzieży

Przygotowujesz się do egzaminu ósmoklasisty i chcesz mieć pewność, że zdasz?

Uczestnikom naszego kursu gwarantujemy:

 • małe grupy (maksymalnie do 6 osób),
 • bezstresową atmosferę,
 • systematyzację i uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy językowej,
 • aktywne i praktyczne ćwiczenia oraz konwersacje językowe,
 • naukę rozumienia ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • naukę sprawnego rozwiązywania zadań otwartych oraz zamkniętych,
 • nabycie umiejętności formułowania opinii, argumentacji oraz wysnuwania wniosków.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min.

Cennik
 • Ilość spotkań w tygodniu 1x1,5 godziny
  Ilość uczestników od 6 do 8 osób
  Ilość spotkań 25
  Płatność jednorazowa 1 330 zł
  Płatność w dwóch ratach (semestralna) 669 zł/semestr
  Płatność miesięczna 149 zł/miesiąc (7 rat)
Zajęcia językowe dla młodzieży 04
Zajęcia językowe dla młodzieży 04
W cenie kursu zapewniamy:
 • Plecak

 • Zeszyt/notes

 • Podręczniki + ćwiczenia wraz z płytą CD do nauki w domu
 • Materiały on-line do nauki w domu
 • Regularny raport dla rodzica na temat postępów dziecka w nauce
Kursy językowe
Konwersacje dla młodzieży

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, a za priorytet stawiasz sobie płynną komunikację? A może znasz język, jednak Twoim problemem jest przełamanie wewnętrznego oporu przed mówieniem?

Konwersacje to zajęcia w 100% wypełnione angażującymi dialogami w języku angielskim. Wiemy, jak ważna dla efektywnej nauki jest bezstresowa atmosfera, dlatego komfort i dobre samopoczucie uczestników stawiamy na pierwszym miejscu.

Tematykę oraz tempo zajęć dostosowujemy do indywidualnych potrzeb grupy. 60 minut praktyki okraszonej interesującymi i merytorycznymi dialogami sprawi, że poznasz swoje możliwości i rozwiniesz kompetencje językowe.


Cennik
 • Ilość spotkań w tygodniu 1x60 minut
  Ilość uczestników od 8 do 10 osób
  Ilość spotkań 30
  Płatność jednorazowa 1 050 zł
  Płatność w dwóch ratach (semestralna) 529 zł/semestr
  Płatność miesięczna 119 zł/miesiąc (9 rat)
Zajęcia językowe dla młodzieży 01
Zajęcia językowe dla młodzieży 02
Zajęcia językowe dla młodzieży 03
W cenie kursu zapewniamy:
 • Plecak

 • Zeszyt/notes
 • Materiały on-line do nauki w domu

Język angielski dla dzieci i młodzieży
Metoda Total Physical Response (TPR)
– czyli zrób to, pokaż to, nazwij to!

Metoda, którą wykorzystujemy na naszych zajęciach ma swoje korzenie w latach 60. XX wieku. Jej twórcą jest profesor psychologii James J. Asher, który przez wiele lat obserwował i analizował, jak dzieci przyswajają język ojczysty. Na podstawie swoich badań doszedł do wniosku, że nauka języka najskuteczniejsza jest w momencie, gdy zostają spełnione następujące warunki:

 • bezstresowa atmosfera,
 • uważne słuchanie,
 • reagowanie całym ciałem.
Korzystając z tej wiedzy, w trakcie pracy z dziećmi łączymy ze sobą: interaktywną zabawę z pokaźnym ładunkiem wiedzy, kreatywne ćwiczenia wykonywane całym ciałem oraz nieskomplikowaną i czytelną komunikację.
 • "Granice mojego języka wskazują granice mojego świata"
  Ludwig Wittgenstein
 • USA
 • UK
 • Australia
 • Kanada
 • Irlandia
 • Singapur
Zajęcia językowe dla młodzieży 01
Metoda TPR
Dla kogo?

Lekcje prowadzone w naszej szkole językowej ucieszą najmłodszych, których nie satysfakcjonuje tradycyjny, „szkolny” model nauczania. Cechami charakterystycznymi naszych zajęć są: dynamika, ruch, spontaniczność oraz dużo śmiechu. Obce są nam rutyna czy schematyczność. Działamy kompleksowo, łącząc przyjemne z pożytecznym. Nasze lekcje minimalizują stres i maksymalizują efektywną naukę.

Wykorzystywany sposób nauczania sprawia, że dzieci czują się ważne i docenione, a ich aktywność jest zawsze w centrum uwagi. Nie wisi nad nimi widmo sprawdzianów i nużący program, dlatego zajęcia stają się prawdziwą przygodą, a nauka przynosi dużo satysfakcji!

Metoda TPR
Tok nauczania

Głównym celem naszego programu jest wykształcenie u uczniów umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz sprawnego komunikowania się. Komunikacja w trakcie zajęć przebiega wyłącznie w nauczanym języku, dzięki czemu dzieci są w nim zanurzone, a ich uwaga nie jest rozproszona.

Dla zapewnienia komfortu oraz zminimalizowania stresu wśród naszych podopiecznych, początkowa faza nauki polega na osłuchiwaniu się przez nich ze zwrotami językowymi oraz zaangażowaniu ruchowym. Nauczyciel łączy wyrażenia z gestami (np. dotyka ławki, jednocześnie nazywając czynność), dzięki temu mózg dziecka odbiera więcej bodźców, a nauka przebiega sprawniej. Dopiero w następnym etapie wprowadzane są powtórzenia werbalne. Nowe struktury i zagadnienia wdrażamy stopniowo, w myśl zasady „nowe na bazie starego”.

Dzięki temu procesowi uczniowie są w stanie utrwalić dotychczas poznany materiał i jednocześnie rozbudować bazę językową. Cały czas najważniejsze jest, aby wprowadzane formy były zrozumiałe oraz utrwalane.

Zajęcia językowe dla dzieci
Metoda TPR
Pomoce dydaktyczne
W trakcie zajęć nauczyciel wykorzystuje różnorodne, stymulujące rozwój dzieci i młodzieży materiały dydaktyczne. Stara się, aby uczniowie odczuwali satysfakcję i motywację do nauki. Niezawodnie pomagają mu w tym takie narzędzia jak:
 • gry i zabawy z uwzględnieniem zdrowego współzawodnictwa,
 • taniec,
 • inscenizowane scenki,
 • podręcznik z płytą CD, który stanowi uzupełnienie aktywnych zajęć,
 • starannie opracowany plan zajęć uwzględniający indywidualne potrzeby grupy.
Zajęcia językowe dla młodzieży 01
Metoda TPR
Zalety
 • Metoda TPR z powodzenie stosowana jest zarówno w małych, jak i większych grupach.
 • Metoda cieszy się wysoką skutecznością u dzieci i młodzieży z dysleksją oraz dysgrafią.
 • Aktywizująca forma zajęć jest atrakcyjna zarówno dla dzieci jaki i młodzieży.
 • Połączenie ze sobą kilku elementów: komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, dźwięku, ruchu, tańca oraz wiedzy przekazywanej w jasny i zrozumiały sposób sprawia, że dzieci czerpią z nauki mnóstwo satysfakcji i radości.
 • Porozumiewanie się podczas zajęć wyłącznie w języku obcym maksymalnie skupia uwagę uczestników i sprawia, że przyswajają oni więcej treści.
 • Wykorzystywanie bogatego wachlarza narzędzi dydaktycznych sprawia, że zajęcia zawsze są inspirujące i stymulują rozwój.
Skuteczny rozwój
Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?
Zgadzam się na Warunki korzystania

607 665 818
Sekretariat (fundusze UE)

601 660 255
Studia

605 105 582
Zajęcia językowe


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00
2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Akademia Nauczania, P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.
Projekt i realizacja: Studio 113