nowość – dietetyka kliniczna

studia podyplomowe

Niestacjonarne

[home]

Podyplomowe

[file-edit]

2 semestry

[calendar]

[pencil]

  1. Pobierz i uzupełnij kwestionariusz kandydata na studia magisterskie.
  2. Wykonaj ksero dyplmu ukończenia szkoły średniej oraz ksero świadectwa maturalnego*.
  3. Pobierz i podpisz ślubowanie kandydata na studia.
  4. Przygotuj jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym.

[database]

Wpłać 85 zł opłaty wpisowej na konto Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – 85 1750 0012 0000 0000 3308 8183. Dołącz potwierdzenie dokonania płatności do kwestionariusza kandydata na studia. Opłata przeznaczona jest na procedurę rekrutacyjną, w przypadku rezygnacji Studenta, nie zostaje zwrócona.

[file-edit]

Dostarcz komplet dokumentów do biura Akademii Pedagoga (ul. Głowackiego 111, Malbork, biuro nr 7) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronciznej (studia@akademia-nauczania.pl) lub pocztą tadycyjną na nasz adres. 

[user]

Podpisz otrzymaną od nas umowę o kształcenie. Witaj w gronie Studentów!

* W przypadku kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę od wyższego semestru studiów, należy także dostarczyć ksero dyplomu ukończonych studiów wyższych, łącznie z suplementem (jeśli student posiada), oraz uzupełniony wniosek o przyjęcie na wyższy semestr studiów – wniosek znajduje się w załącznikach.  

Dokumenty do pobrania

Znajdź nas na Facebooku

[facebook]