fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Opis projektu "Czas na nowe kwalifikacje II"

Projekt przewiduje poprawę sytuacji na rynku pracy 310 osób w wieku 18 lat i więcej (bezrobotnych i pracujących) zamieszkujących zgodnie z KC na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji. Minimum 85% grupy docelowej to osoby w wieku 25 lat i więcej, spośród których minimum 40% stanowią osoby o niskich kwalifikacjach. Minimum 60% uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 +. Oferta edukacyjna została skonstruowana w porozumieniu z pracodawcami z terenu realizacji projektu/aktualną sytuacją w kraju wynikającą z epidemii Koronawirus COVID-19 i uwzględnia kursy/szkolenia zawodowe/studia podyplomowe i zajęcia z języka angielskiego/niemieckiego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikaty/ dyplomy.

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania