Cel projektu Czas na nowe kwalifikacje

Projekt przewiduje poprawienie sytuacji na rynku pracy 577 osób (bezrobotnych, pracujących w MŚP) z terenu powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego poprzez organizację szkoleń/studiów podyplomowych kończących się uzyskaniem kwalifikacji przez min.90% poszczególnych grup docelowych. Oferta edukacyjna skonstruowana w porozumieniu z pracodawcami zawierać będzie:

 1. Szkolenia zawodowe dla 40 osób
 2. Studia Podyplomowe dla 105 osób
 3. Szkolenia komputerowe ECDL
  1. 3 moduły ECDL Profile+3 moduły ECDL Advanced-Zaawanasowany -dla 72osoby
  2. 2 moduły ECDL Profile+2 moduły ECDL Advanced-Zaawanasowany-72 osoby
  3. 1 moduł ECDL Profile+1 moduł ECDL Advanced-Zaawanasowany 72 osoby
  4. 1 moduł ECDL Profile+1 moduł ECDL Advanced-Zaawanasowany – 72uczestników pozostałych szkoleń
 4. Szkolenia językowe
  1. 144 osoby 4 modułowe (4*60h lekcyjnych) do egzaminu KET/PET
  2. 72 osoby 2 modułowe (2*60hlekcyjnych) do egzaminu A1/A2